Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wszystko o epoce odrodzenia

Spis treści.

Objaśnij pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja
Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przykładach
Wzorce osobowe renesansu
Różne ujęcia tematyki wiejskiej w literaturze renesansu
Rodzaje miłości w literaturze XVI i XVII wieku, Kochanowski, Morsztyn, Szarzyński
Dramaty Szekspirowskie - wyjaśnij zainteresowanie nimi trwające od stuleci
"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego, a dramat antyczny
Praktyczna filozofia Jana Kochanowskiego i jej źródła
Myśl o poezji i poecie w twórczości Jana Kochanowskiego
Bóg i natura w twórczości Jana Kochanowskiego
"Ludzkie przygody, ludzkie noś" - Treny jako świadectwo przygód człowieka myślącego epoki renesansu.
Treści patriotyczne w utworach Jana Kochanowskiego i kazaniach Piotra Skargi
Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Objaśnij pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja
Odrodzenie (renesans) - z fran. Renaissance . jako nazwy epoki użyto tego terminu dopiero w XVIII wieku we Francji - początkowo dla określenia zapożyczeń i wzorów włoskich w sztuce francuskiej. Jako termin historycznoliteracki służył początkowo dla określenia czasów panowania Franciszka I, kiedy nastąpiło "odrodzenie literatury dotąd lekceważonej". W tym znaczenie określenie to zostało przyjęte przez naukę niemiecką i upowszechnione dzięki fundamentalnemu dziełu J....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT