Mamy na stronie: 30552 materiałów

Życie i twórczość Jana Kochanowskiego na tle epoki renesansu

Wstęp: 
a) Renesans jako odzwierciedlenie ideałów świata starożytnego.
b) Humanizm i jego naczelne hasło.
c) Włochy jako kolebka renesansu.
d) Zniesienie łaciny jako języka uniwersalnego.
Rozwinięcie:
a) J. Kochanowski – twórca w pełni renesansowy
b) Człowiek i jego doznania, pragnienia, grzechy życia, śmiesznostki – tematyka utworów poety
c) Świat wartości moralnych ukazany w utworach.
- Zdrowie fizyczne warunkiem uzyskania szczęścia („Na zdrowie”).
- Walory życia rodzinnego („Na dom w Czarnolesie”, „Na lipę”, „Pieśń świętojańska o sobótce”).
- Spokojna starość i szacunek ludzi jako nagroda za życie cnotliwe.
d) Postawa człowieka wobec tragedii osobistej („Tren”).
e) J. Kochanowski jako ojciec poezji polskiej.
- Większość utworów pisanych w języku polskim.
- Bogactwo środków stylistycznych.
- Twórca wiersza sylabicznego.
Zakończenie :
Twórczość J. Kochanowskiego jako inspiracja dla innych (A. Mickiewicz „Inwokacja”, J. Poradzińska „Kto mi dał skrzydła”, B. Leśmian „Urszula Kochanowska”, W. Broniewski „Anka”).

Renesans, to słowo pochodzące z języka francuskiego (renaissance), oznacza ono wielką przemianę, jaką dokonała ludzkość, powracając do tradycji antycznych. Wzrosło zainteresowanie człowiekiem, na pierwszy plan wysunęło się zainteresowanie doczesnymi celami, nasiliły się tendencje humanistyczne.
Humanizm zaś wiązał się z poznaniem człowieka. Jego naczelnym hasłem było: „Nic, co ludzkie, nie jest mi...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT