Mamy na stronie: 30552 materiałów

Analiza "Nie-boskiej komedii"

Zawiera wizje abstrakcyjnej rewolucji - walki klasowej. Wzorce tej rewolucji wywodzą się z rzeczywistości: przewrót Cromwela w Anglii, powstanie listopadowe w Polsce i Wielka Rewolucja Francuska. Również w bohaterach możemy zauważyć wzorce rzeczywistych rewolucjonistów np. w Pankracym możemy zauwazyć cechy Cromwella, Dantona czy Robespierre'a, natomiast Hrabia Henryk reprezentuje poglądy Krasickiego.

Racje rewolucjonistów

Do buntu przeciw panom pchnął ich głód , nędza oraz ucisk w sytuacji gdy szlachta żyła w przepychu, niemoralności, a popełniane zbrodnie uchodziły im bezkarnie. Jednak mimo tylu upokorzeń jakie doświadczyli ze strony szlachty głoszą teraz równość, wolność oraz powszechną własność i ateizm.

Racje arystokratów

Uważają się za odwiecznych obrońców i nauczycieli prostego ludu, budowniczych tradycji i historii wielu pokoleń. Teraz głoszą hasło honoru, obrony własności rodów i wiary chrześcijańskiej.

Autor przedstawia racje obu stron, lecz wyraźnie nobilituje arystokrację. Rewolucjonistów, przedstawia jako zdemoralizowanych, głoszących apoteozę zbrodni, bluźnierstwa i grabieży przedstawicieli motłochu. Ale arystokratom też przypiął etykietki: pozornie pobożni, dumni, lecz w chwili klęski tchórzliwi, podli i nie brzydzący się zdradą - Hrabia Henryk - unikalny wyjątek. potwierdzający regułę.

Rewolucja?

-sytuacja w której zło walczy ze złem - zwycięzyć może tylko zło - elemnt nie-boski,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT