Mamy na stronie: 30552 materiałów

Dzieje Jacka Soplicy: Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz"

Jacek Soplica jest bez wštpienia najbardziej ciekawš i interesujšcš postaciš w epopei Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". Pomimo, iż to nie on jest tytułowym bohaterem utworu, to wła?nie jego rola w tej epice jest najważniejsza.
Dzieje Jacka Soplicy można odtworzyć na podstawie dwóch, nieco różnišcych się od siebie fragmentów. Pierwszym jest opowie?ć Gerwazego, który przedstawiał Hrabiemu losy starego zamku. Celem Klucznika było ukazanie Jacka w złym ?wietle po to, by Hrabia zmienił swoje zdanie na temat własno?ci praw do zamku. Warownia ta była przyczynš niejednej kłótni i wa?ni:
"Do?ć, że Hrabia chciał zamku, wła?nie i Sędziemu
Przyszła nagle też chętka, nie wiadomo czemu.
Zaczęli proces w ziemiaństwie, potem w głównym sšdzie,
W senacie, znowu w ziemiaństwie i guberskim rzšdzie",
Gerwazy umiejętnie podrywał opinię "Wšsala" u Hrabiego, by ten poczuł, iż płynie w nim prawdziwa krew Horeszki i zem?cił się na rodzie Sopliców.
Drugš kwestš natomiast, była spowied? Księdza Robaka:
W młodo?ci Jacek Soplica był zubożałym szlachcicem. Jednak, zarówno jak i cały ród Sopliców, słynšł z awanturnictwa i zawadiactwa. Uwielbiał je?dzić na polowania, strzelać z fuzji i pojedynkować się. Szybko uzyskał on miano przywódcy wojewódzkiej szlachty za?ciankowej.
Chociaż nie słynšł on z wielkiego majštku, był postrachem dla za?cianków i magnaterii. Jednak męstwo i odwaga, to nie jedyne cechy młodzieńca. Ze względu na swš urodę, cieszył...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT