Mamy na stronie: 30552 materiałów

byrongiaurromantyzmeuropapowieść

"Giaur"-George Byron

Romantyzm to okres historyczno - literacki trwający w Europie od lat 90-tych XVIII wieku do lat 40-tych XIX wieku. Genezę terminu " roman-tyzm "(ang. romanticizm, fr. romantisme) J. Kleiner wyprowadził z łaciń-skiego słowa "romanus". W średniowieczu wyrażenie " linqua romana" oznaczało języki nierzymskie, później słowa " romans, romant" stały się nazwami utworów niezwykłych, awanturniczych i fantastycznych. Stopniowo przymiotnika tego zaczęto używać do oznaczania pewnego typu zjawisk, podobnych do tych, jakie występowały w romansach: w odniesieniu do cech ludzkiego usposobienia, oznaczał idealistę, marzyciela, kogoś przesadnie uczuciowego, a w odniesieniu do otoczenia, pejzażu - coś malowniczego, nastrojowego, budzącego silne emocje.
Nowy prąd artystyczno-filozoficzny powstał jako reakcja na hołdujący ścisłym regułom i zasadom klasycyzm. Ideowe i literackie założenia roman-tyzmu opierały się na irracjonalizmie, fantastyce, nieregularności i odrzucaniu wszelkich norm tworzenia, odwoływaniu się do uczucia, wiary oraz wyobraźni odbiorcy. Kierunek ten, wpisujący się w nurt sztuki dionizyjskiej, odrzucał racjonalizm i materializm, świat postrzegał jako żywy, cišgle stający się organizm, który poznać można jedynie za pomocą wyobrażeń i intuicji.

Filozofia romantyzmu wyrosła ze zwątpienia w hasła oświeceniowe, ujmujące świat jako sprawnie funkcjonująca maszynę, której działaniem rządzą poznawalne rozumowo,...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT