Mamy na stronie: 30552 materiałów

Jaki jest romantyczny bohater ballad A. Mickiewicza?

"Ballady i romanse" stanowią romantyczny manifest twórczości Mickiewicza, jak również większości innych twórców polskich tej epoki; jest to zbiorek wierszowanych opowiadań, których fabuła zaczerpnięta jest opowieści ludowych; charakteryzują się tematyką, w której koncentrują się na uczuciach bohaterów; zawierają zapis prostych i intuicyjnych praw moralnych stanowiących podstawę postępowania ludzi prostych; z każdej ballady wyciągnąć można jakieś wnioski, które mogą być nawet podane na końcu utworu;

Przejawia się w nich romantyczna wizja świata; polega na odrzuceniu światopoglądu oświeceniowego, opierającego na poznaniu rozumowym oraz pokazaniu świata jako obszaru współistnienia realizmu i metafizyki, co wiąże się z filozoficznym rozumieniem bytu jako całości, mieszczącej w sobie życie ziemskie i pozaziemskie oraz człowieka i naturę; ballady opierają się na wierze w poznanie pozazmysłowe, intuicję i wiarę oraz możliwość kontaktu ze światem duchów; do wszystkich tych celów Mickiewicz wykorzystywał naturę; ponieważ nie poddaje się ona rozumowi i jego zasadom, oddziałuje na człowieka poprzez znaki i symbole oraz często odsłania przed nim swoje tajemnicze i groźne wnętrze; autor romantycznie nie ma jednak naśladować wielkich dzieł natury i arcydzieł przeszłości - sztuka ma wyrażać uczucia i myśli...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT