Mamy na stronie: 30552 materiałów

romantyzmludwieś

Motywy ludowe w romantyzmie

Za główne źródło narodowej odrębności romantycy uznali lud oraz jego pogardzaną przez oświecenie, traktowaną jako zabobon, kulturę duchową. Właściwością kultury ludowej jest to, że ma ona charakter spirytualistyczny, pierwotny, rodzimy. W dotychczasowej kulturze ludowej, kulturze "marginesu", "prowincji", "powiatu" romantycy nadali rangę ogólnonarodową. Przyjęli także ludową koncepcję świata, opartą na "wiedzy tajemnej", zapewniającej żywą łączność człowieka z naturą, światem ducha, siłami nadprzyrodzonymi, z całym kosmosem. Pragnęli utożsamić się z ludowym rozumieniem świata i przyjąć ludowe sposoby jego poznawania: wiarę, czucie, zaklęcia, itd.. Ludową wiedzę o ziołach, zwierzętach, "świecie ducha" jako wiedzę naturalną, "dawną", doskonałą przeciwstawiali więc abstrakcyjnej, "martwej" nauce racjonalistycznej. Opartą na folklorze, zachowującą lokalny, powiatowy koloryt poezję narodową przeciwstawiali uprawianej dotychczas w stolicy poezji dworskiej, "uczonej", spętanej sztywnymi przepisami i obcą narodowi literacką tradycję. Budowana na ludowych wyobrażeniach i ludowej twórczości romantyczna propozycja światopoglądowa i estetyczna miała, jak wiadomo charakter społecznego i literackiego skandalu. Świadczył o tym przebieg słynnej walki romantyków z klasykami. Romantycy polscy sami chcieli tworzyć tak, jak lud tworzy, rozumieć i wartościować świat tak, jak wartościuje go lud. Tak czynił m.in....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT