Mamy na stronie: 30552 materiałów

idylla

Pan Tadeusz jako idylla

Świat Pana Tadeusza ma cechy rzeczywistości doskonałej, idyllicznej. Największą rolę w jej tworzeniu odgrywają opisy przyrody, obyczajów i codziennego, zwykłego życia. Już sam pejzaż Soplicowa przypomina sielski krajobraz, pełen spokoju i harmonii. Biały dworek, położony wśród drzew i pagórków jawi się jako symbol polskości, "gniazdo rodzinne", którego tradycje i porządek budzą poczucie bezpieczeństwa. Społeczeństwo przedstawione w poemacie to zbiór barwnych indywidualności, kultywujących pamięć o świętej przeszłości, zachowujących tradycyjne więzi społeczne.

Opisując w swoim poemacie odchodzący w przeszłość świat szlachecki, w którym nie jest się idealnym, ale zawsze umie się odrzucić osobiste urazy, gdy trzeba się zjednoczyć dla dobra Ojczyzny, A. Mickiewicz pragnął stworzyć pozbawionym wolności Polakom doskonałą ojczyznę duchową. Zamiar ten objawia się zarówno w słowach Inwokacji ("Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie") jak i w sposób bardziej bezpośredni w Epilogu:


"Dziś dla nas, w świecie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT