Mamy na stronie: 30552 materiałów

Pan Tadeusz - jako suma gatunków

 Czym jest "Pan Tadeusz" jako gatunek literacki? Zwyczajowo nazywany jest epopeją, bo ma wiele cech pozwalających zaklasyfikować go do utworów epickich. Już pierwsi czytelnicy, min. Juliusz Słowacki, zachwycali się tym poematem, a Słowacki w liście do matki nazwał go epopeja narodową. Pogląd ten potwierdził też Zygmunt Krasiński w słowach "Żaden europejski naród nie ma takiej epopej." Obaj twórcy wyrazili uznanie dla utworu, stawiając go obok najwybitniejszych dzieł epickich literatury.

Opracowanie "Pana Tadeusza" jest dostępna na stronie streszczenia.pl

Pamiętajmy, że powstał on w okresie romantyzmu, a była to epoka, która stworzyła wiele nowych gatunków literackich, jak np. balladę czy powieść poetycką i były to gatunki synkretyczne, a więc łączące cechy liryki, epiki i dramatu. Śmiem twierdzić i postaram się to udowodnić, że "Pan Tadeusz" jest właśnie utworem synkretycznym, a więc nazywanie go epopeją jest błędne, a nawet dla niego krzywdzące. Uważam, że Adam Mickiewicz stworzył utwór nowatorski, synkretyczny i prekursorski w stosunku do następnej epoki.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że romantycy często odchodzili od zasad poetyki Arystotelesa, które zalecały przestrzeganie ścisłych rozgraniczeń między gatunkiem a rodzajem literackim. Tworząc utwory epicko-liryczne, czy epicko-dramatyczne dążyli do osiągnięcia pełni ekspresji (np. w dramacie romantyczny czy poemacie dygresyjnym).
Mickiewiczowski...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT