Mamy na stronie: 30552 materiałów

Pan Tadeusz - na tle konwencji gatunku

Epopeja - utwór liryczny,  pisany wierszem lub prozą, ukazujący wszechstronnie i szczegółowo życie narodu w przełomowym momencie historycznym; charakterystyczne jest wprowadzenie bogatego tła obyczajowego, realizm, wielowątkowość akcji, pozwalająca określić wiele środowisk i odzwierciedlić życie społeczne.

Mickiewicz pisząc „Pana Tadeusza” korzystał z antycznego wzoru epopei, ale jednocześnie dokonał jego przetworzenia. Jego utwór zawiera pewne podobieństwo do epopei antycznej, ale też wprowadza nowe cechy.

1. Utwór jest obszerny, zazwyczaj wierszowany,

2. Ukazanie legendarnych lub historycznych dziejów bohaterów w przełomowych dla nich mementach historycznych; momentem przełomowym jest kampania napoleońska w 1812 r. , ale także decyzja Tadeusza, Zosi o zniesieniu pańszczyzny,

3. Nawiązanie do mitów, podań i baśni

4. Paralelizm między światem ludzi i światem bogów, wola i decyzje bogów stanowią główną motywację dla czynów bohaterów - w „Panu Tadeuszu” brak paralelizmu, występuje jedynie motyw Matki Boskiej,

5. Narrator wszechwiedzący, obiektywny, zachowujący dystans wobec wydarzeń ale ujawniający swoją obecność w bezpośrednich wypowiedziach do odbiorcy; narrator w „Panu Tadeuszu” ujawnia się w inwokacji i na końcu utworu, jest nieobiektywny - pobłażliwie traktuje zarówno przemijające szlacheckie panowanie jak i nową kosmopolicką kulturę,

6. Inwokacja jako szczególnie wyraziste miejsce ujawniania się...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT