Mamy na stronie: 30552 materiałów

mickiewiczlilijelilijeballadaromantyzm

Romantyczny charakter ballady "Lilije"Adama Mickiewicza

Przed przystąpieniem do analizy jakiegokolwiek dzieła literackiego należy sobie odpowiedzieć na kilka pytań. Co to za dzieło? Kiedy i w jakich okolicznościach powstało? W jakim celu podejmujemy się jego analizy? Sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy przedmiotem analizy jest utwór powstały w epoce Romantyzmu. Jest to spowodowane specyfiką tej epoki, w której nastąpił zdecydowany zwrot w sposobie postrzegania świata oraz systemie wartości.
Niniejsza analiza ma na celu wykazanie, że ballada pt. "Lilije" jest utworem romantycznym.
Ballada "Lilije" została napisana w maju 1820 roku, w okresie życia i twórczości Adama Mickiewicza określanym jako okres wileńsko - kowieński. Pierwsze jej wydanie ukazało się w czerwcu 1822 roku w zbiorze zatytułowanym "Poezje". Zbiór ten zawierał utwory inspirowane przede wszystkim narodową tradycją i twórczością ludową, odbiegającą zarówno formą jak i treścią od funkcjonującej dotychczas poezji klasycystycznej. Datę wydania tego zbioru (1822 r.) uważa się za rozpoczęcie okresu Romantyzmu w Polsce.
Jakie cechy świadczą o tym, że jest to utwór romantyczny?

Każda analiza powinna przebiegać według pewnego schematu, polegającego na sprawdzaniu, czy dane dzieło spełnia warunki klasyfikujące je do określonego gatunku. W przypadku utworów, o których mówimy, że posiadają "romantyczny charakter", są to:
1. Różny od klasycznego sposób postrzegania świata, polegający na odrzuceniu...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT