Mamy na stronie: 30552 materiałów

Pojęcia średniowieczne

Alegoryzm średniowieczny - blisko związany z alegoryzmem bibijnym.

Egzempla - przykłady, często moralizujące.

Dualizm poglądów - pojmowanie świata w przeciwstawnych kategoriach dobra i zła (np.: BÓG - Szatan), generalnie daje się zauważyć prymat wartości duchowych nad materialnymi.

Illiterati - ludzie znający tylko język ojczysty.

Literatti - ludzie znający obok języka ojczystego również łacinę. tworzyli śmietankę inteligencką Europy.

Indywidualizm - powodował powstanie pierwszych utworów w językach narodowych, stał w opozycji do uniwersalizmu i występowania dwóch kategorii języków: urzędowo-oficjalnej łaciny i języków narodowych.

Lingua vulgais - ([łac.] dosł "język wulgarny, rozpowszechniony") język narodowy, uważany za niższy od łaciny, bo dany z przyrodzenia. Do jego opanowania nie potrzebna była nauka,ani studia.

Uniwersalizm średniowieczny - 1.Rozpowszechnione w Europi te same wzorce...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT