Mamy na stronie: 30552 materiałów

kulturaśredniowieczeeuropauczonaludowa

Rozwój kultury wczesnego średniowiecza

Za sprawą wzajemnego przenikania się kultury późnego antyku, chrze-ścijaństwa z wpływami pogańskimi, w Europie pomiędzy V a X wiekiem ukształtowała się kultura średniowieczna. Upadek kultury antycznej na skutek zmian zachodzących w Europie, doprowadził do stopniowego zaniku życia in-telektualnego (nawet wśród ludzi świeckich). Postawa ta zasadniczo wpłynęła na uproszczenie i zubożenie dotychczasowego dorobku kulturalnego. W wyniku zaistniałych przemian począwszy od V/VI w. kulturę średniowieczną można rozgraniczyć na : uczoną (przeznaczoną dla duchowieństwa) i ludową (znacz-nie zróżnicowaną regionalnie). Zarówno jednak kulturę uczoną jak i ludową spajała wspólna wartość – religia chrześcijańska. Kościół przenikał w owym czasie całe życie społeczeństwa, kształtując światopoglądy. Sama zaś łacina po-została językiem uczonych i dyplomatów.
Do IX w. chrystianizacja była przede wszystkim dziełem biskupów, nie-których papieży oraz mnichów. W wyniku ukształtowanego światopoglądu iż państwo nie może istnieć bez Boga, tereny Europy stawały się niejednokrotnie teatrami wojen w imię krzewienia wiary. W Europie niemal wszystkie państwa między V a XI w. przyjęły chrzest....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT