Mamy na stronie: 30552 materiałów

Gatunki literackie średniowiecza.

Literatura Średniowieczna jest nam znana jedynie z dzieł, które zachowały się do naszych czasów. Jest to zbiór niekompletny i bardzo często niepewnie datowany. Zachowane rękopisy sprawiają ogromne trudności w odczytaniu, stan ich jest zazwyczaj bardzo zły, występują mechaniczne uszkodzenia, czytelność na ogół jest słaba.
Między XI a XII w. wypracowano reguły pisarskie, które dotyczyły zasad budowy wierszy, konstruowania dobrej prozy, wskazywały na istnienie pewnych podziałów w zakresie poezji i prozy, wymieniały, a nawet charakteryzowały niektóre gatunki, np. carmina - pieśni, tragedię, komedię, historię, satyrę. Klasyfikacje te nie zawsze były klarowne i dopuszczały do nachodzenia na siebie różnych gatunków, mieszały je.
Cechą bardzo charakterystyczną okazuje się zacieranie granic pomiędzy tym, co zwykliśmy obecnie nazywać literaturą piękna, a między szeroko pojętym piśmiennictwem. Do literatury zaliczano więc także np. kroniki, kazania, rozprawy teologiczne, mowy, traktaty polityczne, utwory ściśle dydaktyczne. Nawet w ramach jednego dzieło napotkać można połączenia różnogatunkowe.
Bardzo istotnym faktem było pojawienie się wielu nowych gatunków i odmian wyrosłych na gruncie kultury chrześcijańskiej; niektóre z nich np. żywoty świętych, nawiązywały w pewnym stopniu do antycznych wzorców tworzenia życiorysów wybitnych ludzi; inne - np. dramaty religijne: dramat liturgiczny i misterium - były własnym wytworem...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT