Mamy na stronie: 30552 materiałów

Charakterystyka Biblii

Biblia była i jest świętą księgą społeczeństw chrześcijańskich, a także - jeśli mówimy o Starym Testamencie - jest on świętą księgą wyznawców judaizmu. A zatem Biblia stanowi świę-tość, autorytet religijny, zbiór pism sakralnych. Tym samym Biblia jest także źródłem kultury moralnej, prezentuje wzorce postę-
powania, pewien kodeks tego co dobre lub złe. Jest także zbio-
rem fabuł, anegdot, motywów i stylistyki, do których wciąż powraca literatura. Jest natchnieniem dla wielu pisarzy, po-etów, inspiruje myślicieli, przez wieki była tematem realizacji malar-
skich i rzeźbiarskich. Biblia stanowi więc nie tylko ważne dzie-ło literackie, jest również punktem odwołań i nawiązań twór-ców kultury w późniejszych epokach.
Pierwsze nawiązania do Biblii znaleźć można w okresie śred-
niowiecza, kiedy to literaturę i filozofię podporządkowano wy-
kładnikom religii chrześcijańskiej. W wielu utworach z tego okresu odnaleźć można kult Matki Boskiej. Jej typowym obra-
zem jest zabytkowa pieśń religijna „Bogurodzica”. Pierwsza jej zwrotka skierowana jest do Matki Boskiej, druga do Chrystusa. Jest ona ciągiem próśb modlitewnych o wyjednanie obfitych łask.
„Żale Matki Boskiej pod krzyżem” to kolejny utwór o tematy-ce religijnej. Matka Boża zwraca się w nim do Archanioła Ga-briela
do Chrystusa ukrzyżowanego i zgromadzonych świadków. Współczuje i cierpi razem z Synem. Postać Matki Chrystusa przedstawiona jest tu w sposób bardzo...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: