Mamy na stronie: 30552 materiałów

Starożytność i Średniowiecze - dwie epoki i dwie wizje Świata

Podczas badań nad literaturą kolejnych epok zauważono, że epoki, które nie następowały bezpośrednio po sobie posiadają pewne cechy dla siebie wspólne. Natomiast okresy, które następowały bezpośrednio po sobie bardzo się od siebie różnią. Nie inaczej jest w przypadku starożytności i średniowiecza. Były to epoki sąsiadujące ze sobą. Antyk narodził się w IX wieku p.n.e. i trwał przez 1300 lat (do V wieku n.e.). Średniowiecze, które było kolejnym okresem w dziejach ludzkości powstało w V wieku n.e. (ok. roku 476) i trwało do przełomu XV i XVI wieku. W epokach tych rozwinęło się wiele różnych nurtów światopoglądowych, które miały znaczący wpływ na wizję świata wyrażaną w twórczości. Tę wizję możemy dzisiaj poznawać czytając dzieła filozoficzne i literackie, a także podziwiając zabytki minionych epok. W tej pracy postaram się wykazać, że starożytność i średniowiecze to rzeczywiście dwie całkiem odmienne epoki. Na ukształtowanie się określonej wizji świata największy wpływ mają stworzone przez filozofów nurty światopoglądowe. Prądy te obejmują sprawy takie jak: cel i sens życia, podejście do śmierci, stosunki pomiędzy człowiekiem a światem, naturą i Bogiem. Zarówno w starożytności jak i w średniowieczu powstało wiele takich kierunków filozoficznych.
W antyku rozwinęły się takie nurty jak: stoicyzm, epikureizm, hedonizm, horacjonizm. Stoicyzm to kierunek filozofii, który został zapoczątkowany...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT