Mamy na stronie: 30552 materiałów

cycerontwóczośćżycierzymrodzina

Twóczość Cycerona

Cicero Marcus Tullius
(106 – 43 p.n.e.)

Marek Tuliusz Cyceron urodził się w 106 roku p.n.e. w, w przeciętnej rodzinie rzymskiej.
Ojciec Marka był ekwitą - przedstawicielem
jednej z najbardziej uprzywilejowanych warstw społeczeństwa rzymskiego. Jego największym marzeniem była kariera polityczna synów. Dążąc do realizacji wyznaczonego przez siebie celu, wysłał ich do Rzymu, gdzie pozostawił pod opieką najlepszych greckich nauczycieli retoryki. Do szesnastego roku życia pozostawali pod opieką ojca i wybranych przez Marka Antoniusza i Lucjusza Licyniusza Krassusa greckich nauczycieli retoryki. Młody Cyceron ukończywszy już szesnasty rok życia, zgodniez obyczajem rzymskim, zaczął trwające rok tirocinium fori – naukę życia publicznego.

Osiągnąwszy wiek męski miał towarzyszyć prawnikowi Scewoli i nie odstępować go nawet na chwilę. W jego domu narodziły się pierwsze więzy przyjaźni między Markiem, a Tytusem Pomponiuszem, który później otrzymał przydomek Attyka.

Zwyczajem młodych Rzymian zaczął chodzić na forum, aby przysłuchiwać się mówcom. W roku 89 p.n.e. ze względu na służbę wojskową musiał przerwać studia retoryczne. Nie była ona wówczas koniecznym warunkiem do uzyskania godności państwowych, jednakże wszyscy młodzi ludzie
o aspiracjach politycznych z reguły służyli przez cały rok w wojsku. Po zgłoszeniu się do wojska, przydzielono go do sztabu Gnejusza Pompejusza, który był konsulem na ówczesny rok. W...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT