Mamy na stronie: 30552 materiałów

Stosunki społeczne w "Weselu" - chłopi i inteligencja

W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. "Wesele" zostały przedstawione
stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W chacie
bronowickiej zgromadził poeta przedstawicieli wszystkich ważniejszych
ówczesnych grup społecznych, a więc inteligencji i chłopów, Kościoła i
środowisk żydowskich. Aby wzbogacić charakterystykę bohaterów "Wesela",
pełniej określić ich poglądy, Wyspiański posłużył się symbolicznymi zjawami,
będącymi projekcją podświadomości, marzeń i obaw osób, którym się one
objawiają. Ukazanie się tych zjaw zarówno przed oczyma chłopów, jak i
inteligencji, oznacza, że wszyscy oni pragną odzyskania niepodległości.
Autora interesuje, czy możliwa jest współpraca różnych grup społecznych.
Inteligencja wobec chłopów zajmuje ambiwalentne stanowisko. Z jednej strony
nie kryje pogardy, wzniosłości i politowania, zabarwionego również strachem
i obawą - chłopstwo reprezentuje bowiem dużą, nieobliczalną siłę. Z drugiej
strony ulega chłopomanii, swoistemu przebóstwianiu warstwy chłopskiej,
akceptowanej bez zastrzeżeń. Tę drugą postawę reprezentuje Pan Młody,
zauroczony chłopstwem, ich tężyzną fizyczną i temperamentem. Cieszy się
perspektywą prostego życia, które służy jego zdrowiu. Mimo to podziela
przekonanie Dziennikarza, że chłopi nie powinni zajmować się polityką, nie
rozumie istoty ich zwyczajów, dostrzegając w obyczajowości ludowej tylko
kolorowy i wesoły folklor....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT