Mamy na stronie: 30552 materiałów

Ideologia liberalna

Ideologia - całokształt idei i poglądów na świat i życie społeczne w danej grupie.
Doktryna polityczna - to wynikający z określonej ideologii i uporządkowany zbiór poglądów. Ma wskazania teoretyczne i praktyczne.
Ideologia liberalna rodzi się w XVII w. w Anglii, upowszechniasię w XIX w., była to ideologia burżuazji. # fazy rozwoju: 1)liberalizm arystokratyczny - XVII w. i I poł. XVIII w., przedst. John Lock, Thomas Jefferson, Adam Smith; 2)lib. demokratyczny - XIX w. okres wiosny ludów, w tym okresie walczy o: powszechne prawo głosowania, suwerenność narodu, wpr. podstawowych swobód obywatelskich; 3)lib. socjalny - przedst. John Stweard Nill, tzw. państwo dobrobytu, XX w.
Zasady liberalizmu: indywidualizm - uważa za rzecz najważniejszą człowieka (jako jednostkę), jednostka ludzka jest wartością najwyższą (dbano o jej dobro), wolność jednostki nie może ograniczać wolności innych,, atomistyczna teoria budowy społeczeństwa czyli społeczeństwo to nie masa lecz zbiór jednostek, należy samemu zabiegać o swoje...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT