Mamy na stronie: 30552 materiałów

Inflacja

Olbrzymie zainteresowanie jakie towarzyszy inflacji, sprawia , że termin ten stał się jednym z najczęściej używanych terminów ekonomicznych zarówno w literaturze fachowej, jak i publicystyce. Zainteresowanie takie wydaje się uzasadnione ze względu na poważne skutki społeczno-ekonomiczne inflacji dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Również w Polsce problematyka ta stała się niezwykle aktualna ze względu na bardzo wysoki poziom inflacji w latach dziewięćdziesiątych spowodowane przez rząd próby jej opanowania.
Inflacja nie jest zjawiskiem nowym i jej początki należy łączyć z pojawieniem się gospodarki pieniężnej. Przez długi czas głównymi przyczynami inflacji były zjawiska o charakterze egzogenicznym w stosunku do gospodarki. Najczęściej były to wojny czy wydarzenia o podobnym charakterze, w czasie których dochodziło do okresowego zawieszenia systemu pieniądza kruszcowego i zastąpienie go pieniądzem papierowym. Konieczność olbrzymich wydatków wojennych sprawiała, że podaż pieniądza szybko rosła, od tego czasu ceny nieprzerwanie rosną. Inflacja stała się na tyle poważnym problemem że wypowiedziano jej walkę. Rezultaty tej walki należy uznać za ogólnie pozytywne, ponieważ w wielu krajach zachodnich inflacja została sprowadzona do stosunkowo niskiego poziomu. Nie każdy wzrost cen oznacza inflacje, ponieważ stawiając znak równości między wzrostem cen i inflacją, mielibyśmy do czynienia ze zjawiskiem permanentnej...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT