Mamy na stronie: 30552 materiałów

Partie polityczne

Unia Pracy, UP, partia socjaldemokratyczna powstała w czerwcu 1992 z połączenia Solidarności Pracy (założonej 1990), Ruchu Demokratyczno-Społecznego (założonego 1991), Wielkopolskiej Unii Socjademokratycznej oraz części działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS).
UP odwołuje się do tradycji PPS, opowiada się za demokratyczno-parlamentarnym ustrojem państwa o silnym samorządzie lokalnym i pracowniczym. Popiera zasady interwencjonizmu państwowego, postuluje otoczenie troską i pomocą socjalną najuboższych warstw społecznych, aby zmniejszyć ich obciążenie kosztami reform, oraz ograniczenie roli Kościoła katolickiego w życiu politycznym. Partia działa na obszarze całego kraju, głównie w środowiskach inteligencji. W wyborach parlamentarnych we wrześniu 1993 uzyskała 7,3% głosów. Przewodniczącym UP jest M. Pol. W wyborach parlamentarnych w 1997 zdobyła 4,74% głosów, nie przekraczając progu wyborczego.W 2001, przed wyborami parlamentarnymi, Unia Pracy weszła w koalicję z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Podczas wyborów 23 września 2001 koalicja uzyskała 41% głosów.

Unia Wolności, UW, partia polityczna powstała w kwietniu 1994 w wyniku połączenia Unii Demokratycznej i Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Skupia członków o różnej orientacji ideowopolitycznej (liberalnej, chrześcijańskiej i konserwatywno-liberalnej). W zakresie polityki wewnętrznej opowiada się za kontynuacją demokratycznej przebudowy kraju...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT