Mamy na stronie: 30552 materiałów

Budżet państwa

BUDŻET PAŃSTWA - plan finansowy państwa dotyczący jego dochodów i wydatków związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Projekt opracowuje rząd, zatwierdza sejm i senat, podpisuje prezydent. FUNKCJE BUDŻETU: &fiskalna - prowadzenie dochodów, &redystrybucyjna - zmniejszanie nadmiernych różnic w wysokościach dochodów różnych grup społecznych, &stymulacyjna - oddziaływanie dochodów i wydatków budżetu na życie gospodarcze i społeczne. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) - nowowytworzona w ciągu roku wartość globalna dóbr i usług finalnych pomniejszona o zużycie pośrednie (to co państwo wyprodukuje -> czysty zysk). PKB w Polsce (oblicza się w % w porównaniu do poprzedniego): 91r. -7,6% pkb, 92r. +2,2%, 93r. 3,8%, 94r. 5,1%, 95r. 6,5%. Podział pkb odbywa się w większości poprzez budżet. ŹRÓDŁA ZASILANIA BUDŻETU: 1)podatki - przymusowe, bezzwrotne świadczenia pieniężne pobierane przez państwo. Rodzaje podatków: &bezpośredni - obciąża dochody i zyski, &pośredni - zakupy dóbr i usług. ->podatek dochodowy od osób fizycznych - wynosi 19%. Płaci się go od całości dochodu. Płacą go wszyscy, którzy mieszkają ponad ok. 4 miesiące. Są odpisy podatkowe: np. na zdrowie, remonty mieszkania, naukę prywatną, pomoce w pracy, darowizny. ->dochodowy od osób prywatnych - płacą go wszyscy z wyłączeniem działalności rolnej i leśnej. Płacony od zysków co miesiąc. Wynosi ok. 40%. ->VAT - podatek od wartości dodanej...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT