Mamy na stronie: 30552 materiałów

charakterystkaparlamentpolskasenatsejm

Charakterystka polskiego parlamentu

Jest dwuizbowy: wyższa - senat, niższa - sejm. Nazwy jednak nie są adekwatne do funkcji, gdyż sejm pełni wyższą funkcę. SENAT: składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych w sposób większościowy, okręgiem jest całe województwo, wybierani są ci, którzy otrzymają najwyższą liczbę głosów z województwa> Prawo wyboru mają obywatele od 18 roku życia, senatorem może zostać osoba która ukonczyła 35 lat i mieszka w Polskce min. od 5 lat i jest jej obywatelem. Kadencja jest identyczna z kadencją sejmu. Kompetencje - inicjatywa ustawodawcza, ma prawo zatw. lub odrzucić ustawy i wpr. poprawki, kontroluje ustawy sejmowe, wybiera prezesa NIK-u i rzecznika praw obywatelskich, przedst. w KRRiTV i Kr.Radzie Sądownictwa (z sejmem). Obradami kieruje marszałek i wicemarszałek. Komisje senackie dzielą sie na: problemowe lub branżowe). SEJM: ma większe kompetencje, 460 posłów wybieranych na 4 lata, kadencja może być sktócona np. na wniosek prezydenta. Marszałek sejmu kieruje jego obradami. Gdy zabraknie prezydenta...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT