Mamy na stronie: 30552 materiałów

systemypolitycznepaństwaświat

Charakterystka Systemów politycznych współczesnych państw

System polityczny - sformalizowany układ organizacji, instytucji oraz metod oddziaływań politycznych. W skałd wchpdzą: ustrój, system partyjny, relacje władz itp.
USA - republika związkowa, w skłd wchodzi 50 stanów + dydtrykt Kolumbii (jednostka administracyjna USA, stanowiąca okrąg społeczny miasta Waszyngton, podlega bezpośrednio kongresowi). Głową państwa i szefem rządu jest prezydent. Kongres składa się z senatu (izba niższa) oraz Izby Reprezentantów (izba wyższa). Senat liczy 100 członków, dwóch z każdego stanu, wybieranych w wyborach powszechnych na 6 lat,  1/3 senatorów wycofuje się co 2 lata. 435 -osobowa I.reprezentantów wybierana jest na 2 lata z jednostkowych okręgów wyborczych. Dodatkowi, nie biorący udziału w głosowaniu członkowie Izby, są dysygnowani przez takie okręgi jak: Kolumbia, Guama, Puerto Rico, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych i Samoa Amerykanskie. Federalną władzę wykonawczą sprawuje prezydent, pełni on swe obowiązki przez 4 lata. Kandydaci na prezydenta przechodzą serię prawyborów, co umożliwia poszczególnym partią wyłonienie swego kandydata. Prezydent i wiceprezydent są wybierani przez kolegium elektorskie delegatów zobowiązanych do indywidualnego poparcia kandydata na prezydenta - samo kolegium wybierane jest w wyborach powszechnych. Po zaprzysiężeniu przez Senat, prezydent mianuje Radę Ministrów. Każdy z 50 stanów ma odzielną konstytucję i...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT