Mamy na stronie: 30552 materiałów

informacjaprogrampharereforma

Informacje o reformie zarządzania programem Phare

ZAŁOŻENIA REFORMY FINANSOWANIA Z FUNDUSZY PHARE
W ostatnich latach dotychczasowy kształt programu Phare był przedmiotem głębokiej krytyki ze strony Parlamentu Europejskiego oraz Trybunału Audytorów. Krytyce poddano głównie fakt, że program Phare, pomimo szybko poprawiającej się sytuacji gospodarczej niektórych państw stowarzyszonych z Unią Europejską, był w dalszym ciągu nastawiony na budowanie podstaw gospodarki rynkowej.
Negatywnie oceniano także:
  • istnienie dużej liczby małych programów o niewielkiej skali oddziaływania, a dużych kosztach administracyjnych,
  • praktykę kilkukrotnego przedłużania czasu realizacji programów,
  • ociężały mechanizm uruchamiania środków powodujący duże opóźnienia realizacyjne,
  • pokrywanie przez Komisję Europejską kosztów operacyjnych poszczególnych programów.
Krytyczna analiza dokonana przez ww. instytucje europejskie była bardzo zbieżna z wysuwanymi przez państwa stowarzyszone postulatami dostosowania programu Phare do aktualnego etapu transformacji ustrojowej i przyszłego członkostwa tych państw w Unii Europejskiej.
Określając prawdopodobne fundusze uzyskane z UE, należy brać pod uwagę następujące okoliczności:

ZMIANA ZASAD PROGRAMOWANIA PHARE
Faktycznie nastąpiło wypowiedzenie Wieloletniego Programu Indykatywnego dla Polski na lata 1995 1999, a w zamian pojawiają się trzy nowe dokumenty:
  • Partnerstwo Akcesyjne (jednostronna decyzja Komisji Europejskiej),
  • Narodowy Program...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT