Mamy na stronie: 30552 materiałów

Konstytucja obecnej Francji

Konstytucja obecnej Francji uchwalona 4 października 1958 r. Nosi pewne antyparlamentarne cechy. Rozwiązania prawne przyjęte w konstytucji oznaczają zmniejszenie roli ustrojowej i znaczenia parlamentu dostrzegane już chociażby w systematyce ustawy zasadniczej. Wysuwa ona na czoło postanowienia dotyczące prezydenta, następnie rządu i dopiero parlamentu. Ustawy konstytucji sa napisane w sposób umożliwiający ich luźną interpretację w zależności od aktualnych potrzeb politycznych.
Postanowienia konstytucji określa preambuła, a nastepnie roździał poświęcony zwierzchnictwu narodu. Sposób realizacji tej zasady określa art. 3, wymieniając dwie formy: wybór przedstawicieli w wyborach powszechnych oraz referendum o nieograniczonym zakresie przeprowadzane na mocy decyzji prezydenta republiki. Przy czym zarządzenie referendum stanowi osobiste uprawnienie prezydenta, nie wymaga zatem kontrasygnaty członków rządu. Referendum zostało pomyślane jako rozstrzygające. Wspomniany już art. 3 wymienia jako przedstawicielskie organy obydwie izby parlamentu, w świetle zaś znowelizowanej w r. 1962 konstytucji w zakresie wyboru prezydenta Republiki można uznać za przedstawiciela narodu także szefa państwa. Jest on bowiem wybierany w wyborach...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT