Mamy na stronie: 30552 materiałów

Stanowisko rządu wobec bezrobotnych

Restrukturyzacja gospodarki spowodowała zasadnicze zmiany na rynku pracy. Wiele dużych firm państwowych przestało istnieć, część dokonała reorganizacji, powstało wiele mniejszych i większych prywatnych zakładów pracy, na polski rynek weszło wiele firm reprezentujących kapitał zagraniczny. W wyniku tych zmian pojawiło się na rynku pracy zjawisko bezrobocia. Powstała konieczność stworzenia instytucji zajmujących się problematyką zatrudnienia i łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia - urzędów pracy. Celem polityki gospodarczej państwa stała się min. dynamizacja rynku pracy, która przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. Twórcami nowych miejsc pracy są pracodawcy. Urzędy pracy mają natomiast w swojej dyspozycji instrumenty, które pobudzają procesy tworzenia miejsc pracy. Zatem pierwszy duży obszar współdziałania urzędów pracy i pracodawców wiąże się z tworzeniem nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu instrumentów finansowanych z Funduszu Pracy. Drugi obszar współdziałania to obsługa istniejących miejsc pracy poprzez zapewnienie pracodawcom odpowiednio przygotowanej kadry (świadczenie usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego). Trzeci obszar współdziałania to sfera szkolenia zawodowego bezrobotnych i pracowników zagrożonych utratą pracy w celu dostosowania ich kwalifikacji do wymagań stanowisk pracy.

Cechy bezrobocia w Polsce.
Do najbardziej charakterystycznych cech bezrobocia należą (dane z końca grudnia...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT