Mamy na stronie: 30552 materiałów

sejmprezydentrządpolskakomisje

Władza w Polsce

1. Konstytucje polskie:
- artykuły henrykowskie (1573)
- Konst. 3-ego Maja (1791 do 1792)
- Konst. Marcowa (17 III 1921)
- Konst. Kwietniowa (23 IV 1935)
- Konst. Stalinowska (22 VII 1952)
- obecna (2 IV 1997)

2. System wyborczy
a) wybory bezpośrednie (prezydenckie i do Senatu)
b) system mieszany = bezpośrednio-pośredni (do Sejmu - bezp. na listy ogólnopolskie, pośr. na listę krajową)
c) cechy systemu wyborczego bezp.:
- pięcioprzymiotnikowe:
tajne
bezpośrednie (osobiście)
równe
powszechne
proporcjonalne (przy wielomandatowych okręgach wyborczych - Sejm)

3. Organa wewnętrzne sejmu
460 posłów (100 senatorów), kandydat musi być na liście (3 tys. podpisów)
obowiązki: uczestniczy w obradach sejmu (inaczej kary dyscyplinarne) i obradach komisji sejmowej (też kary)
nie są posłami wyborców tylko narodu - nie jest zobligowany żądaniami wyborców (robi co uważa za słuszne dla narodu)
nie jest odpow. za działal. polit. - można go co najwyżej nie wybrać
ma immunitet - przed prześladowaniem - nie można zatrzymać ani aresztować, chyba że na gorącym uczynku; żeby został ukarany musi wyrazić na to zgodę albo trzeba odebrać mu immunitet; o zatrzymanym pośle decyduje marszałek
a) prezydium sejmu (marszałek + 5 wicemarszałków)
- ustala porządek obrad sejmowych
- któryś z członków prowadzi obrady
- marszałek dba o godność i respektowanie praw sejmu
- marsz. przejmuje kompetencje prezydenta, zastępuje go
- wybierane przez sejm
b) Konwent...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT