Mamy na stronie: 30552 materiałów

euroorganwalutaeuropolrada

Wszystko co powinieneś widzieć o Unii Europejskiej

Unia Europejska powołana została do życia na mocy →Traktatu o Unii Europejskiej podpisanego 7 lutego 1992 r., a wprowadzonego w życie l listopada 1993 r. Jej podstawę prawną stanowi właśnie ten traktat oraz preambuła i art. l →Jednolitego Aktu Europejskiego.
Unia jest rozwinięciem dotychczasowej integracji europejskiej o nowe polityczne i gospodarcze płaszczyzny współpracy. Ustanowiono ją opierając się na
→Wspólnotach Europejskich i uzupełniając →Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa, →-Unią Gospodarczą i Walutową oraz →polityką sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

UNIA EUROPEJSKA
I filar II filar III filar IV filar
Unia Gospodarcza i Walutowa Wspólna Polityka ZagranicznaI Bezpieczeństwa Polityka sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Wspólna polityka obronna (UZE)
Trzy Wspólnoty: WE , EWWiS, EWEA
procesy decyzyjne

Schemat. Budowa Unii Europejskiej.

Unia Europejska nie zastępuje trzech istniejących Wspólnot Europejskich (Wspólnoty Europejskiej, która jest następczynią →Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, →Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej i →Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali), które funkcjonują nadal, zachowując swoją organizacyjną odrębność i prawnomiędzynarodową podmiotowość. Członkami UE jest 15 państw (zob. aneks 7 i 15).
Wśród źródeł Unii Europejskiej należy wskazać →sprawozdanie Tindemansa z 1975 r., które pozostało jednak bez politycznych konsekwencji. Dopiero w 1984 r. →Parlament Europejski...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT