Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wszystko o prawie administracyjnym

Administracja: 1. Organizacja składająca się z różnych jednostek organizacyjnych skupionych wokół organów wyposażonych w kompetencje określone w ustawach i tworzących zamknięty układ organizacyjny mający realizować zadania państwowe i publiczne.

Administracja jest pewną działalnością, polegającą na zarządzaniu.

Działalność państwowa koncentruje się w trzech dziedzinach A: ustawodawstwo; B: wymiar sprawiedliwości; C: administracja. Można zdefiniować A i B, ale dla administracji przyjmuje się definicję negatywną - działalność państwa, która pozostaje poza sferą ustawodawstwa i sądownictwa. Pozytywna definicja administracji mówi, że polega ona na bezpośrednim organizowaniu praktycznej realizacji zadań państwa w oparciu o istniejące przepisy.

Prawo administracyjne - normy prawne regulujące pracę i zadania administracji państwowej, oraz zachowanie się osób fizycznych i in. podmiotów w zakresie unormowanym przez przepisy należące do in. gałęzi prawa. W tym znaczeniu p.a. składa się a co najmniej trzech części:

Prawo o ustroju adm. państwowej - normuje organizację i zasady funkcjonowania aparatu państwowego. Zawiera przepisy A: tworzące podmioty adm. państwowej i określające ich strukturę organizacyjną; B: określające stosunki prawne powstające w trakcie działalności tych organów (kontrola, kierowanie, informacja itp.); C: stanowiące podstawę dla określenia zadań poszczególnych organów oraz...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT