Mamy na stronie: 30552 materiałów

Czy literatura współczesna odzwierciedla rozterki człowieka XX wieku?

Począwszy od rozwoju cywilizacji  zaczęły nawarstwiać się w człowieku XX wieku problemy egzystencjonalne. Dotyczyły one głównie miejsca jednostki we współczesnym świecie oraz brak możliwości realizacji zamierzonych celów. Szczególnie ważne stały się rozterki związane z podporządkowaniem się władzy totalitarnej. Oprócz tego człowiek współczesny doświadczał w szczególny sposób cierpienia i braku miłości. Literatura przedstawiła zachowania ludzi w warunkach ekstremalnych, czyli dotąd nieznanych. Również człowiek zaczął doszukiwać się sensu własnego istnienia i odpowiedzi na pytania o obecność Boga. Wszystkie rozterki związane były z szybką dewaluacją podstawowych wartości, takich jak: miłość, prawda, wierność, szacunek czy patriotyzm. Te brakujące ogniwa w łańcuchu ludzkiej egzystencji podkreślały ważną rolę dla zachowania człowieczeństwa. To dzięki literaturze wszystkie problemy zaczęły nabierać odpowiednich kształtów. Stała się ona bezpośrednią przekazicielką zaobserwowanej rzeczywistości i wyrażała wszelkie rozterki współczesnego człowieka. Już w Młodej Polsce pisarze zwrócili uwagę na dręczące pytania dotyczące braku poczucia bezpieczeństwa. Strach przed życiem kształtował specyficzną dla tych czasów postawę człowieka. Cechował ją dekadentyzm, objawiający się poczuciem grożącej zewsząd katastrofy i bezsensem istnienia, niewiarę w wartość jakiejkolwiek idei oraz ogólną apatię i...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT