Mamy na stronie: 30552 materiałów

Problematyka twórczości Herberta i Szymborskiej

Herbert
Część literaturoznawców jest skłonna umieszczać Herberta w nurcie klasycznym -zwłaszcza, że poeta ten wciąż odwołuje się do klasycznych mitów i wartości kultury, które stanowią o łączności pokoleń. Herbert tworzy poezję intelektualną, związaną z tradycją - stąd jego XX-wieczny klasycyzm. Inne cechy jego poezji to:
- ujawnianie aktualnych problemów moralnych i politycznych w perspektywie uniwersalnej
- poszukiwanie stałych wartości, podejmowanie problematyki etycznej w poezji
- przywoływanie mitów, dzieł sztuki, postaci i wydarzeń historycznych jako materii poetyckiej
- ironia, humor i prostota języka - środki tworzenia

Twórczość Herberta zalicza się do nurtu etycznego poezji współczesnej, ponieważ wyraźnie jest w niej poszukiwanie uniwersalnego systemu wartości, który mógłby być wskazówką dla każdego człowieka żyjącego w dzisiejszym świecie negującym wartości moralne i kulturowe. Herbert proponuje zasady, które sprawdziły się w ciągu wieków jako ostoje ludzkiej godności, obrona przez zniewoleniem, przez złem.
- wśród licznych wierszy Herberta tom "Pan Cogito" zdobył chyba największą popularność. Herbert spreparował bohatera poetyckiego, pana Cogito, który twórczo przemienia świat, analizuje podstawowe zagadnienia egzystencji, problemy moralne i etyczne. Podsumowaniem całej wędrówki jest "Przesłanie Pana Cogito". Jest to propozycja dekalogu, przykazań, wg. Których człowiek powinien...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT