Mamy na stronie: 30552 materiałów

Koniec wieku to strach, niewiadoma czy nastroje zawarte w utworach młodopolskich dekadentów są aktualne we współczesnym świecie.

Okres literacki nazywany Młodą Polską przypada na koniec XIX i początek XXw .
Zwykle ludzie żyjący na przełomie, przewidują lub prognozują przyszłość przez pryzmat tego czasu, który minął. Jest to czas, w którym następuje rozczarowanie ideałami, niepokój związany z kryzysem wartości. Świat który miał być za sprawą trzeźwości i racjonalizmowi pozytywistów lepszy, nie jest nim wcale. Następuje kryzys, którego objawami są ostre dyskusje światopoglądowe i ścieranie się różnych nierzadko skrajnych orientacji politycznych, duchowych i filozoficznych.
Artyści tego czasu nie mogli pominąć tych zjawisk. Następuje poszukiwanie w sztuce nowych środków wyrazu, objawem tego jest wielość kierunków artystycznych: od naturalizmu poprzez realizm do skrajnego estetyzmu i wywodzącego się stąd hasła „sztuka dla sztuki”. Następny bunt pokoleniowy, bunt rozczarowanego młodego pokolenia. Człowiek zostaje zagrożony w swojej odrębności jako jednostka przez rozwój cywilizacyjny. Gwałtowny rozwój przemysłu, pojawiające się, masowo odkrycia i wynalazki, kolej będąca czynnikiem ułatwiającym komunikację, nowe teorie, budzą strach i pokorę, oraz wyobcowanie.
Narasta w nim poczucie niestabilności i potrzeba ucieczki, wyraźnie to wskazuje Kazimierz Przerwa – Tetmajer w wierszu “Koniec wieku” - brak wiary w wartość życia i idei, poeta odrzuca nie tylko możliwość jakiegokolwiek czynu, ale nawet myśli o spokoju, jaki daje rezygnacja...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT