Mamy na stronie: 30552 materiałów

Massmedia

Chęć wzajemnego komunikowania się i porozumiewania się jest trwałym elementem składowym cywilizacji ludzkiej. Komunikowanie się za pomocą mediów masowych stało się możliwe dopiero od mniej więcej II połowy XV w. Wcześniej wykorzystywano inne sposoby, nie wymagające zaawansowanych technologii i wytworów cywilizacji technicznej. W społeczeństwach słabiej rozwiniętych pod względem techniki komunikowanie miało przede wszystkim charakter bezpośredni, czyli odbywao się na poziomie interpersonalnym.

Pierwszym etapem zmasowania procesu komunikowania, przynajmniej w Europie, było wynalezienie druku, a później upowszechnienie książek i prasy. O pierwszym etapie rozwoju procesu zmasowania kultury mówi się jako o „epoce Gutenberga”. Odtąd ludzie mogli zapisywać i przechowywać utrwalone na piśmie osiągnięcia i dobra kultury. Dzięki temu część z nich możemy oglądać także w czasach nam współczesnych.

Późniejsze etapy tego procesu związane są z rozwojem mediów audiowizualnych – najpierw radia następnie telewizji. Symbolizują one osiągnięcia tzw. społeczeństwa przemysłowego, a więc wyższego stadium rozwoju cywilizacji ludzkiej. Obecnie mówi się już o społeczeństwie informacyjnym. Jego istotę symbolizują tzw. infostrady, które można określić jako globalne, ponadnarodowe, powszechnie dostępne infrastruktury informacyjne, mające postać szerokopasmowych sieci, dzięki którym możliwe staje się nie tylko przekazywanie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT