Mamy na stronie: 30552 materiałów

Postawa moralna człowieka w czasach zagrożenia w prozie współczesnej.

Mówiąc o czasach zagrożenia mamy na uwadze przede wszystkim ostatnie wydarzenia związane z II wojną światową. Ale zagrożenie jest też tematem utworów niemówiących o niej. Albert Camus w swojej powieści "Dżuma" również zawarł ten motyw. Jednak nie sposób pisać na ten temat nie wspomiinając utworów mówiących o wojnie i losach człowieka. W reportażu Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" problem moralny wyraża się w postawie doktora Edelmana. który poszukuje podstawowych wartości, dostrzega je w życiu ludzkim, w trosce o drugiego człowieka, w odpowiedzialności za niego i otaczający świat. O powstaniu myśli jako o konieczności, gdyż mówi, że należało przypomnieć światu, który lubi i czci wszelkie czyny o swoim istnieniu i pokazać tragizm sytuacji. Edelman nazywa powstanie jedynym sposobem wyboru umierania, gdyż jedynie w ten sposób można udowodnić godność ludzką i pokazać protest przeciwko poniżeniu i upodleniu, jakim jest dobrowolna śmierć. Edelman wspomina również karuzelę po aryjskiej stronie muru i odgłosy zabawy w chwili, gdy ginęło getto. Obraz ten budzi obawę wobec postawy Polaków, czy tragedia getta będzie całkowicie obojętna dla nich i czy o niej nie zapomną? Inną postawę prezentuje dr Edelman, który, jak sam to określił, chce "zdążyć przed Panem Bogiem". Wyniósł on z wojny przeświadczenie, że Bóg nie jest za bardzo sprawiedliwy, jest niejako przeciwnikiem człowieka. Jest tym, który przynosi...
Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT