Mamy na stronie: 30552 materiałów

Rewolucja - siła niszcząca czy twórcza

Rewolucja wg słownika języka  polskiego to gwałtowny przewrót w życiu społeczeństwa i państwa, najwyższa forma walki klas, pojawiająca się jako obalenie przeżytego ustroju społecznego i ustalenie nowego.
Od zawsze przyczyną rewolucji było różnicowanie klasowe społeczeństwa oraz ucisk i wyzysk warstw niższych. Straszliwe warunki życia, nadludzka praca, nędza i szerzące się choroby są obrazem proletariatu oraz chłopstwa.

Taka sytuacja nie mogła być zaakceptowana, dlatego narastające niezadowolenie doprowadzało niejednokrotnie do wystąpień.
W 1690 r. wybuchła angielska rewolucja burżuazyjna, która doprowadziła do okresowego obalenia monarchii.W 1789r
miała miejsce Wielka Rewolucja Francuska, która spowodowała upadek systemu feudalnego i rozwój kapitalizmu.Wielka Socjalistyczna Rewo lucja Październikowa w Rosji,rozpoczęta w 1917r przez klasę robotniczą, była pierwszą na świecie zwycięską rewolucją ,w wyniku której doszło do ustanowienia dyktatury proletariatu i utworzenia państwa radzieckiego.

Literatura nie była obojętna wobec walki klas. W romantyzmie Zygmunt Krasiński podejmuje ten temat w "Nie-boskiej Komedii", która jest abstrakcyjną rekonstrukcją rewolucji. Budując literac-ki przewrót ,opiera się na faktycznych wzorcach: Wielkiej Rewolucji Francus-
kiej, przewrocie Cromwella w Anglii oraz powstaniu listopadowym. Zamieszcza on w tym dramacie odpowiedź na pytanie, czym jest rewolucja. Oczywiście patrzy nań...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT