Mamy na stronie: 30552 materiałów

Sprzeniewierzenie idei miłości na podstawie wierszy współczesnych

Ci, którzy nie wierzą  w przeznaczenie, mają prawo uważać, iż każdy jest kowalem własnego losu. Jednak gdzież znaleźć by można, w świecie, którego podstawą, bezpośrednim władcą, panem i kreatorem jest człowiek, miejsce dla Boga? Gdzież zapodziała się wiara, miłość oraz idealiści, którzy głosząc wyniosłe idee, podporządkowują swe życie moralnym wartościom? Współczesny człowiek nie szanuje Bożego miłosierdzia, a skoro nie jest zdolny okazywać respektu własnemu stwórcy, jak zatem może osiągnąć dojrzałość dostateczną do umiłowania drugiego człowieka?

Miłość jest wartością samą w sobie. Jednak, jak wiele elementów ludzkiej egzystencji, wymaga ona czasu, poświęcenia, wrażliwości, a przede wszystkim głęboko ukształtowanej hierarchii wartości. Niestety na takie walory obecnie stać bardzo niewielu. Postępowanie człowieka we współczesnym świecie przepełnione jest dumą oraz wygórowanym poczuciem własnej wartości. Większość z nas sądzi bowiem, że swój wizerunek i opinię budujemy poprzez wszelkiego rodzaju osiągnięcia naukowe i zawodowe, poprzez stopień wykształcenia, czy kolejno uzyskiwane kwalifikacje. Ludzkość przekroczyła najbardziej okazałe i nieprawdopodobne bariery. Uważamy, iż nasza wiedza i mądrość są na tyle wystarczające, by móc samemu kierować losem całego świata.
Sprzeniewierzenie się idei miłości do wspólnego Ojca, jak i do naszych bliźnich ukazuje reinterpretacyjny wiersz...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT