Mamy na stronie: 30552 materiałów

Literatura faktu i jej rola w okresie powojennym.

Literatura faktu i jej  rola w okresie powojennym.

Bezpośrednio po zakończeniu wojny literatura podjęła próbę analizy mecha¬nizmów, tak społecznych, jak i psychologicznych, które umożliwiły zbrodnie ludobójstwa. Próby te znalazły swoją realizację w gatunkach sensu stricto literackich. Równolegle jednak do prozy fabularnej roz¬wijała się literatura faktu, która, rezygnując z ujęć fabularno-fikcyjnych, próbo¬wała, nieomal reportażowe, opisać czas pieców i krematoriów. W kręgu tej literatury wyróżniły się Medaliony Zofii Nalkowskiej. Proza faktograficzna Nalkowskiej podejmuje problematykę bliską opowiada¬niom oświęcimskim Tadeusza Borowskiego. Istota oskarżenia faszyzmu wydaje się podobna czy nawet tożsama, natomiast różny jest sposób artystycznego przedstawienia tematyki obozowej. Pożegnanie z Marią i Kamienny świat to proza fikcjonalna, natomiast utwór Nałkowskiej mieści się w obrębie literatury faktu: prozy z pogranicza wypowiedzi artysty, dokumentarysty, pisarza, his¬toryka. Materiał wykorzystany w Medalionach autorka zebrała w roku 1945 w trak¬cie prac w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Cykl Medaliony składa się z ośmiu opowiadań: Profesor Spanner - opis niemieckiego instytutu naukowego produkującego m.in. mydło ze szczątków ludzkich, Dno - trans¬port więźniarek do obozu, Kobieta cmentarna, Przy torze kolejowym, Dwojra zielona, Wiza - eksterminacja Żydów, Dorośli i dzieci w Oświęcimiu, Człowiek jest...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT