Mamy na stronie: 30552 materiałów

Człowiek po władzą despotyzmu.

Od zarania dziejów ludzkości pojawiały się przeróżne formy władzy. Jedną z nich, który odegrał szczególną rolę był absolutyzm. Jest to forma rządów oraz uzasadniające ją doktryny polityczno – prawne. W szerszym znaczeniu jest to każda forma rządów oparta na idei monizmu i niepodzielności władzy politycznej. Władza jest skupiona w rękach jednostki lub organu, który ma wyłączność tworzenia prawa i kierowania całokształtem praw państwowych przy jednoczesnym pozostawaniu poza wszelką kontrolą innych organów państwowych lub społeczno – politycznych. Skrajną jego postacią jest despotyzm, czyli forma nieograniczonej i bezwzględnej władzy opartej na terrorze, nie przestrzegającej praw i wolności obywatelskiej. Można go podzielić na kilka rodzajów ze względu na obszar działania: od najmniejszej komórki, jaką jest rodzina do największej, czyli państwo.
W XX wieku pojawia się w literaturze forma władzy bezosobowej: nie w postaci króla – tyrana lub opiekuna, ale w postaci złożonego, skomplikowanego systemu, krępującego, lub wręcz zniewalającego obywateli oraz jego urzędników. W despotyzmie ważniejsze od ludzi są symbole władzy, na przykład: portrety, transparenty, hasła. Najbardziej reprezentatywnymi przykładami władzy bezosobowej byli Hitler ( Trzecia Rzesza), Lenin i Stalin ( ZSRR), a także współcześni: Saddam Husein ( Irak), Miloszewicz (Jugosławia), Fidel Castro (Kuba), a także nieżyjący już Mao Tse Tung...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT