Mamy na stronie: 30552 materiałów

“Wolność fascynuje i napawa lękiem, dlatego zmusza, by nasza postawa wobec niej była nieokreślona”

Twoje refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich.

Wszyscy pragniemy być panami i kowalami swojego losu. Jednak nie zawsze nam udaje się tego dokonać. Często dostajemy się pod wpływy osób i zjawisk silniejszych od nas, którym nie potrafimy się przeciwstawić. Nierzadko zdarzyć się może, że ograniczą one w znaczący sposób naszą wolność. Możemy wyróżnić rozmaite rodzaje wolności: polityczną, prasy, sumienia, wyznania, zgromadzeń, głoszenia własnych poglądów, wolność słowa. To wszystko gwarantuje nam Konstytucja, lecz w dziejach nie zawsze te prawa były przestrzegane.
U schyłku XX wieku stwierdzić możemy, że często właśnie w tym stuleciu wielokrotnie łamane było prawo człowieka do wolności i życia w niepodległym państwie. Wiek ten to niewątpliwie najstraszniejszy okres w dziejach ludzkości, która została wystawiona na okrutną próbę, jaką była I i II wojna światowa. Świat nigdy nie przeżył tyle okrucieństwa i braku litości w wykonaniu ludzi, którzy musieli zginąć, aby urzeczywistniły się projekty i plany ujarzmiających ich zbrodniarzy. Pomimo podejmowania prób degradacji jednostki ludzkiej, przejawiającej się w fizycznym i psychicznym znęcaniu się nad człowiekiem, zdołał on przetrwać. Udało się mu zachować nie istniejące w rzeczywistości wojennej wartości moralne, które nadają sens stosunkom międzyludzkim w normalnych warunkach. Okrucieństwo zbrodni nadal...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT