Mamy na stronie: 30552 materiałów

Problemy polityczne Rzeczypospolitej w XVIII w.

PROBLEMY POLITYCZNE
PRÓBY REFORM - SEJM KONWOKACYJNY 1764
Pod koniec panowania Augusta III Sasa nastąpił rozkład wewnętrzny państwa. Wobec bezwolnego władcy rządy sprawowali karierowicze z wszechwładnym ministrem saskim Henrykiem Bruhlem i jego zięciem, marszałkiem nadwornym koronnym Jerzym Mniszchem. Część co światlejszych magnatów i szlachty skupiona wokół Czartoryskich i ich krewnych utworzyła obóz zwany potocznie Familią. Grupa ta (Czartoryscy, Poniatowscy, Zamojscy) dostrzegała konieczność przeprowadzenia reform ustrojowych w Polsce. Liczyli na pomoc imperatorowej rosyjskiej Katarzyny II i jej sympatię do Stanisława Poniatowskiego, stolnika litewskiego.
W 1764 r. po śmierci króla Augusta III w granice Rzeczypospolitej wkroczyły wojska rosyjskie i pod ich bokiem zawiązał się sejm konwokacyjny - z programem reform wystąpiła Familia - przemawiał Andrzej Zamojski. Domagał się: podejmowania uchwał sejmowych głosami większości (zniesienia liberum veto), powołania stałej rady przy królu, organu władzy wykonawczej, kolegialnych wyższych urzędów.
Wobec oporu znacznej części konserwatywnej szlachty i magnateńi oraz stanowiska Berlina i Petersburga sejm konwokacyjny wprowadził jedynie część ograniczonych reform w państwie:
- nowy regulamin obrad sejmowych (instrukcje poselskie jako zalecenia dla postów);
- głosowanie większością w sprawach skarbowych i ekonomicznych;
- komisje dla hetmanów i podskarbich wybierane na sejmie z głosem...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT

Powiązane artykuły w naszych serwisach: