Mamy na stronie: 30552 materiałów

literaturazmianazadaniaepokakultura

Przemiany jaki zachodziły między epokami literackimi

Literatura sama stawia sobie zadania i sama je realizuje. Zadania te zmieniają się w czasie i w ten sposób rodzą się epoki literackie. Zmienność zadań jest wynikiem zmiany stosunków społecznych i świadomości ludzi. Zmienność ta jest też wynikiem rozmaitych przemian i przewrotów umysłowych, kulturalnych i innych.
Średniowieczna literatura za główny cel wyznaczała w sobie wychowanie moralne czytelników według wzorów religii i kościoła. Stawiała też wzorce wychowawcze, czyli ideały. Trzy podst. wzorce tej literatury to ideał władcy, rycerza i świętego ascety. Literatura średniowiecza, w tym także poezja miała pewną siłę oddziaływania, miała też czytelników, ale zasięg jej był ograniczony, gdyż w średniowieczu garstka ludzi umiała czytać.
Inna filozofia zapanowała w następnej epoce czyli w renesansie zwanym też odrodzeniem. Wtedy to odrodziły się starożytne, greckie i rzymskie dążenia i ideały xxxxxxx średniowieczne hasło „pamiętaj o śmierci” zastąpiono radosnym wyznaniem: „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. W epoce odrodzenia Bóg przestał być w centrum uwagi, a jego miejsce zajął człowiek.
Literatura europejska i polska interesował się przede wszystkim doczesnym życiem ludzi, zalecała dążenie do szczęścia ziemskiego, radziła człowiekowi cieszyć się życiem, korzystać z uroków świata i codzienności.
Jan Kochanowski, najwybitniejszy poeta polskiego renesansu, będzie w swoich...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT