Mamy na stronie: 30552 materiałów

Społeczeństwo informacyjne wobec unifikacji języka

Postęp jako następstwo rozwoju ludzkości, występuje w każdej dziedzinie życia. Przez niektórych nazywany naturalną ewolucją, według innych z kolei będący zjawiskiem, u podłoża którego leżą najpierwotniejsze ludzkie instynkty, ciekawość, wygoda i naturalna chęć ułatwiania swojej egzystencji. Ów postęp towarzyszący ludzkości od początków jej istnienia, dotykający w różnym stopniu poszczególnych aspektów życia, najwyraźniej dostrzegany jest w tych sferach, które dotyczą człowieka na co dzień, nieodłącznie wiążą się z przeżywanym dniem. Oczywistym jest dostrzeganie szybkiego postępu technologicznego, ewolucji podejścia do stosunków międzyludzkich, naturalną jest również świadoma obserwacja przemian języka. Język jest doskonałym i niepowtarzalnym narzędziem komunikacji. Umożliwiając werbalizację odczuwanych emocji, przekazywanie doświadczeń, czy krócej najzwyklejszy kontakt, daje możliwość swobodnego przepływu informacji pomiędzy jednostkami; doskonały w swoim przeznaczeniu, lecz daleki od ideału w kształcie i formie. Przemiany języka konieczne są ze względu na ciągłą metamorfozę otoczenia, które opisywać, jest jego zadaniem. Przemiany te widoczne są wyraźnie zwłaszcza w okresie szybkich przeistoczeń środowiska życia. Koniec XX wieku jest z pewnością czasem najintensywniejszych przeobrażeń, a co za tym idzie etapem gwałtownych przystosowań mowy. Zamysłem tej pracy jest odkrycie kierunku ewolucji...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT