Mamy na stronie: 30552 materiałów

Człowiek wobec miłości, śmierci i przemijania


Ponadczasowy problem dotyczący miłości, przemijania i śmierci człowieka, chciałbym omówić analizując przeżycia bohaterów następujących powieści psychologicznych: "Granicy" Z. Nałkowskiej i opowiadań J. Iwaszkiewicza - "Brzezina", "Matka Joanna od Aniołów" i "Panny z Wilka". Ponieważ problemy poruszane w powieściach psychologicznych mają uniwersalny charakter, to dotyczą każdego człowieka, niezależnie od szerokości geograficznej, w której żyje, czy warunków jego egzystencji. Stanowią one zawsze wyzwanie dla człowieka i stawiają go wobec podobnych dylematów i trudnych wyborów. Równocześnie poruszane w powieściach problemy psychologiczne mogą być subiektywnie interpretowane, można im nadawać własne znaczenie i oceniać je podług własnych doświadczeń.
Wydaje mi się, że można dostrzec podobieństwo pomiędzy głównymi bohaterami tych powieści - tj. Zenonem, Stasiem, Matką Joanną, księdzem Józefem czy wreszcie Witoldem. Wszystkie te postaci łączy dramatyzm ich życia, który wypływa z rozczarowań, braku spełnienia w miłości czy też z przedwczesnej śmierci, która nie pozwoliła im na pełniejsze życie (bohater "Brzeziny"). Dramat tych osób można też zrozumieć kierując się myśleniem znakomitego twórcy psychoanalizy - Zygmunta Freuda. Ten słynny lekarz "duszy ludzkiej" zwrócił uwagę na rolę urazów psychicznych, które miały miejsce we wczesnym dzieciństwie człowieka, i które kształtują jego późniejsze życie....

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT