Mamy na stronie: 30552 materiałów

Czym są kara i sprawiedliwość?

Czym są kara i sprawiedliwość? Precyzyjne zdefiniowanie tych pojęć jest niezwykle ważne, gdyż będą one fundamentami poniższych rozważań.

„Kara to środek represyjny lub wychowawczy, stosowany względem osób, które popełniły przestępstwo lub naruszyły normy prawne lub obyczajowe.”
„Mały słownik języka polskiego”, PWN, Warszawa 1974

„Sprawiedliwość w prawodawstwie jest zasadą polegającą na określonym zastosowaniu idei równości, traktowana jako idealna lub naturalna norma prawa. Sprawiedliwość formalna, czyli abstrakcyjna to zasada, zgodnie z którą wszystkie osoby należące do tej samej kategorii istotnej powinny być traktowane jednakowo. Sprawiedliwość konkretna to formuła będąca uszczegółowieniem sprawiedliwości abstrakcyjnej przez określenie, co jest podstawą tworzenia kategorii istotnych, tzn. cech charakterystycznych, jakie należy brać pod uwagę przy wymiarze sprawiedliwości, bądź też przez określenie sposobu przynależności do tej samej kategorii.”

„Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską”,
Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 1983

O ile definicja kary jest jasna i nie pozostawia wątpliwości, definicja sprawiedliwości jest bardziej złożona. Przyczyną tego jest zależność sprawiedliwości względem ideologii i systemu wartości, a w prawie względem ustroju politycznego oraz systemu prawnego, który może być również modyfikowany w zakresie danego...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT