Mamy na stronie: 30552 materiałów

Wszystko o formie "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza

Ferdydurke

W 1937r. ukazała się pierwsza powieść Gombrowicza „Ferdydurke”.Jej narodzinom towarzyszyły dyskusje i atmosfera skandalu.Wśród krytyków przeważały opinie niepochlebne o tym utworze.
Podstawowym pojęciem ,jakim operował tu Gombrowicz jest „forma”.Jest to zarazem kluczowe znaczenie w poglądach pisarza, wyrażonych w powieściach, dramatach i dziennikach.Forma to dla Gombrowicza wszelkie sposoby wyrażenia siebie i słowa, gesty, czyny, decyzje, postawy, styl i sposób bycia.Jest to postawa wobec życia, kształt człowieka określający go wobec świata. Forma jest sposobem kontaktowania się z innymi ludźmi. Człowiek bowiem potrzebuje jej po to, by zaistnieć wśród ludzi, by inni go zobaczyli, poznali. Forma tworzy się dopiero w kontakcie międzyludzkim i jest czymś sztucznym, nienaturalnym dla człowieka.Forma jest nam narzucana z zewnątrz, fałszuje naszą naturę. Pojęcie „formy" obejmuje zatem zbiór norm postępowania, stereotypów społecznych, zachowań uznanych i przyjętych w społeczeństwie, słowem - kultury, która jest maską, za którą kryje się prawdziwy, rzeczywisty człowiek. Zarazem jednak forma jest koniecznością, bowiem każdy człowiek, chcąc nawiązać kontakt z drugim człowiekiem musi przyjąć taką formę, która byłaby dla niego zrozumiała.Gombrowicz łączy z tym pojęciem rozważania nad dojrzałością i niedojrzałością człowieka.Niedojrzałość to uczucie, przeżycie i treść psychiczna, które nie...

Uzyskaj pełny dostęp!
Wysyłając SMS otrzymasz nieograniczony
dostęp do całego tekstu oraz wszystkich opracowań lektur dostępnych na stronie Kuj.pl
Wyślij SMS o treści: ag kuj na numer: 73480
Otrzymany kod wpisz w pole poniżej:
Dostęp jest ważny przez 7 dni. Koszt SMS'a to tylko 3zł + VAT